Lokalne vijesti

26.05.2020

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora Grada Labina 5. srpnja

Labinski vijećnici danas su na sjednici Gradskog vijeća usvojili odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Šikuli, a dali su i suglasnost Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin i Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin za izdavanje jamstva poslovnoj banci. Vijećnici su usvojili i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2019. godinu te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge za 2019. godinu odnosno izvještaj o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada TD 1. MAJ d.o.o. Labin za 2019. godinu. Odlukom Gradskog vijeća danas su raspisani i izbori za članove vijeća mjesnih odbora, koji će se održati 5. srpnja, istovremeno s parlamentarnim izborima. Svečanu prisegu na Gradskom vijeću položio je vijećnik SDP-a Valdi Gobo, koji je u vijeću zamijenio Neel Rocco, koja je mandat stavila u mirovanje.