Lokalne vijesti

05.07.2020

IDS odnio pobjedu u svih sedam Mjesnih odbora Grada Labina

Birači Grada Labina danas su birali članove vijeća mjesnih odbora. Za vijeće Mjesnog odbora Vinež svoje su kandidate istaknuli IDS (nositelj liste Dorijan Brubnjak) i Most nezavisnih listi (nositelj Šime Martinović).

Za izbor članova vijaća Mjesnog odbora Kapelica kandidirana je samo lista IDS-a (nositelj Elvis Diminić).

Za izbor članova vijeća u Mjesnom odboru Labin Donji kanidirane su bile tri liste: lista HDZ-a (nositelj Zvonko Jajčević), lista IDS-a (nositelj Alen Vozila) te lista SDP-a (nositelj Idef Bešić).

I za Mjesni odbor Labin Gornji bile su kandidirane su tri liste: lista HDZ-a (nositelj Miran Gortan), IDS-a (nositeljica Alenka Verbanac) i SDP-a (nositeljica Katarina Filipović).

Za izbor članova vijeća Mjesnog odbora Labin Kature svoje su liste kandidirali IDS (nositeljica Irene Smoković) i SDP (nositeljica Gracijela Milevoj).

Za članove vijeća Mjesnog odbora Rabac pred biračima je bio izbor između liste IDS-a (nositelj Paulo Načinović) i SDP-a (nositelj Safet Kahriman).

Za članove vijeća Mjesnog odbora Ripenda kandidirana je samo lista IDS-a (nositeljica Alis Kovačec Martinović).

IDS-ove liste su na ovim izborima osvojile većinu u svih 7 labinskih mjesnih odbora.

Rezultati:

MO VINEŽ
MO KAPELICA
MO LABIN DONJI
MO LABIN GORNJI
MO KATURE
MO RABAC
MO RIPENDA