Lokalne vijesti

15.07.2020

Grad Labin će pomoći svojim gospodarstvenicima

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Labina van snage stavljene su Odluka o odgodi dospijeća plaćanja poreza na potrošnju i Odluka o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina, a kojima je Grad Labin želio pomoći gospodarstvenicima u ublažavanju poslovanja uslijed epidemije koronavirusa. 

Naime, Ministarstvo financija dalo je tumačenje da nema pravne osnove da predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi odluke kojima se odgađa dospijeće lokalnih poreza, omogućava obročna otplata dospjelih obveza s osnove lokalnih poreza i/ili kojima se određene porezne obveznike oslobađa plaćanja lokalnih poreza uslijed epidemije virusa COVID-19, a koje nisu u skladu sa Općim poreznim zakonom. 

Bez obzira što su ove odluke stavljenje van snage, gospodarstvenicima će se ipak pomoći, a prema njima se, ako ne izvrše svoje obaveze, neće provoditi niti represivne mjere, pojasnio je pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom: (ton – Donald Blašković). Ako ne možemo pomoći na jedan način, pomoći ćemo na drugi, poticajima: (ton – Valter Glavičić), rekao je gradonačelnik Valter Glavičić.