Lokalne vijesti

31.07.2020

Novi privremeni vezovi u Plomin Luci

Općina Kršan danas će podijeliti još 25 rješenja o dodjeli privremenog korištenja veza na privezu čamaca u Plomin Luci. Podjela broja za smještaj plovila bit će u općinskoj prostoriji iza općinske zgrade do 12 sati. Istovremeno je općinski načelnik Valdi Runko donio nalog kojim se nalaže vlasnicima plovila, a ima ih sedam, koji neosnovano koriste vez na privezu čamaca da najkasnije do sutra do 10 sati uklone plovila s privezišta. Ako to ne učine Općina Kršan će ukloniti plovila o trošku vlasnika  te potraživati naknadu direktne i indirektne štete. Isto tako načelnik je naložio korisnicima već dodjeljenih privremenih vezova da sutra od 8 do 10 sati privežu svoje plovilo na dodijeljeni im broj veza. Obavijest o podjeli rješenja o privremenom korištenju veza, lista korisnika, kao i nalog općinskog načelnika dostupni su na www.krsan.hr.