Lokalne vijesti

23.09.2020

Akcija preventivne deratizacije javnih površina na području Općine Sveta Nedelja

Do idućeg ponedjeljka, 28.rujna na području Općine Sveta Nedelja provodi se akcija preventivne deratizacije javnih površina. Tretirat će se  javne površine kao i ostala mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodavaca. Za vrijeme trajanja deratizacije malodobnoj djeci treba onemogućiti pristup na mjesta na kojima je postavljen otrov za glodavce, sve životinje, kućne ljubimce, treba skloniti na sigurno mjesta gdje ne mogu doći do otrovnih mamaca, a izložene otrovne mamce zabranjeno je dirati ili premještati. U slučaju eventualnog trovanja  potrebno je potražiti pomoć u najbližoj zdravstvenoj organizaciji (protuotrov: vitamin K1 - fitomenadion). Iz Općine Sveta Nedelja pozivaju građane da se u cijelosti pridržavaju uputa i zabrana,  jer će za svu štetu, kao i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost sami, odnosno roditelji za djecu.