Novosti

28.09.2020

Posljednje ovogodišnje uzorkovanje mora

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je proveo X. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, ujedno i zadnje ispitivanje u ovogodišnjoj sezoni kupanja. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21.2 ºC do 24.2 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 19 ºC do 23.8 ºC. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 197 mjernih točaka odnosno u 91.63 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 17 mjernih postaja, među kojima i u Plominskom zaljevu – Dražine zapad, odnosno 7.91%, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj postaji Dražine istok u Plominskom zaljevu zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.