Lokalne vijesti

15.10.2020

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2021. godinu na javnom je savjetovanju

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu sa pripadajućim nacrtima prijedloga programa za 2021. godinu sa projekcijom za 2022. i 2023. godinu na javnom je Savjetovanju od 15. listopada 2020. do 14. studenog 2020. godine.

Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti zaključno do zadnjeg dana predmetnog savjetovanja na adresu elektronske pošte: kristina.smokovic@labin.hr.Kontakt osoba: Kristina Sinčić Smoković, viša savjetnica za pravne poslove u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove.

Po završetku savjetovanja, pristigli doprinosi bit će razmotreni te ili prihvaćeni ili neprihvaćeni, odnosno primljeni na znanje uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na internetskoj stranici Grada Labina, gdje su dostupni svi prilozi.