Lokalne vijesti

24.10.2020

LAG ''Istočna Istra'' - objavljen natječaj potpore razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

LAG „Istočna Istra“ objavio je 23. listopada 2020. godine na svojoj web-stranici sedmi natječaj za dodjelu potpore u okviru provedbe Lokalne razvojne strategije za razdoblje 2014. do 2020. godine.

Predmet Natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a “Istočna Istra“. Područje LAG-a „Istočna Istra“ obuhvaća područje Grada Labina, te općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Svrha Natječaja je opstanak i razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava i temelji se na potrebi za restrukturiranjem i povećanjem dodane vrijednosti.

Raspoloživa sredstva: 1.585.710,00 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi 113.265,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.
Prijave projekata se podnose od 10. studenog 2020. godine, a najkasnije do 14. prosinca 2020. godine na adresu: LAG „Istočna Istra“, Rudarska 1, 52220 Labin.

Prihvatljiv je nositelj projekta:

- upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
- mikro ili malo poduzeće;
- jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b) samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo
c) obrt
d) trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
e) zadruga.

Prihvatljive aktivnosti u okviru LAG natječaja:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade
4. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (samo u slučaju podizanja višegodišnjih nasada ili povećanja poljoprivrednih površina radi ishrane stoke)
5. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljiv je projekt koji se provodi isključivo na području LAG-a „Istočna Istra“.

Tekst LAG Natječaja sa obrascima i prilozima dostupan je OVDJE.

Obzirom na epidemiološku situaciju informacija o načinu održavanja edukacije objavit će se naknadno.

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjera 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ u okviru mjere 19 „LEADER-CLLD“.

Program ruralnog razvoja 2014.-2020. Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.