Lokalne vijesti

28.10.2020

Mobilno reciklažno dvorište od sutra do subote u Kršanu

Mobilno reciklažno dvorište bit će postavljeno od četvrtka do subote  u Kršanu, na proširenju na početku ceste prema Nedešćini. Radno vrijeme je od 9,00 do 16,00 sati. Kraj mobilnog reciklažnog dvorišta  dežura radnik 1.MAJ-a, pa je njegova upotreba vrlo jednostavna. Ujedno, predaja otpada je besplatna. Napominjemo da nije dopušteno nositi miješani komunalni otpad iz kućanstva. Dopušteno je odložiti krupni otpad iz kućanstva, veće komade plastike i kartona, namještaj, kućanske uređaje, zrcala, staklo, žarulje, otpadna ulja, stare baterije, gume, opasne ambalaže i sl. Idući tjedan mobilno reciklažno dvorište stiže u Plomin (ponedjeljak-srijeda) i Vozilići (četvrtak-subota).