Lokalne vijesti

13.01.2021

Moguć smjenski rad Dječjeg vrtića Kockica Kršan

Uz prethodnu suglasnost osnivača, izrađena je i objavljena anketa kojom se ispituju i utvrđuju potrebe roditelja odgovara li radno vrijeme vrtića i u kojoj mjeri roditeljima koji su aktivni na tržištu rada, posebno tijekom turističke sezone, javljaju iz Dječjeg vrtića Kockica. Ukoliko se ustanovi opravdanost uvođenja dvosmjenskog rada, Općina Kršan i Dječji vrtić Kockica pristupiti će izradi projektne dokumentacije potrebne za prijavu na projekt pod nazivom „Nastavak unapređenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ kojega je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Iz vrtića ističu da će popodnevni, smjenski ili produljeni rad vrtića biti moguće organizirati samo ukoliko ured za financiranje i ugovaranje projekata EU prijavu ocijeni uspješnom te se ostvare prava na bespovratna sredstva za provedbu navedene mjere u 100% iznosu. Anketa je dostupna na web-stranicama Dječjeg vrtića Kockica Kršan.