Lokalne vijesti

Villas Holiday

15.01.2021

Otvoren FLAG natječaj za provedbu mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba objavila je danas četvrti FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 1.1.1. Ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture. Predmet natječaja je dodjela javne potpore za provedbu Mjere 1.1.1. u okviru odobrene Lokalne razvojne strategoije s ciljem ulaganja u jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture za nositelje projekata koji imaju sjedište ili podružnicu unutar ribarstvenog područja FLAG-a Alba.

Nositelj projekta mora biti vlasnik ili ovlaštenik važeće povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova, ovlaštenik povlastice za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama i/ili povlastice za akvakulturu.

Svrha natječaja je dodjela potpore u sektoru ribarstva i marikulture za ulaganja kojima se uvodi nova tehnologija u poslovanje i/ili za ulaganja u nova inovativna rješenja kao što su nabava opreme, novog ribarskog pomagala te druge potrebne opreme, za pripremu dokumentacije i ishođenje potrebnih dozvola, za kupnju i razvoj računalnih programa, marketinške aktivnosti projekta te ostale aktivnosti povezane s ulaganjem koje doprinose ostvarenju ciljeva iz odobrene Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje Mjere 1.1.1. na ovom FLAG natječaju iznosi 934.040,76 HRK.

Najviši iznos javne potpore po projektu: 50.000 EUR odnosno 370.975,00 HRK.

Prijave projekata se podnose od 20. siječnja 2021. godine, a najkasnije do 22. veljače 2021. godine na adresu: FLAG Alba, Rudarska 1, 52220 Labin. Tekst FLAG natječaja i pripadajuća dokumentacija može se preuzeti na stranicama FLAG-a Alba www.flagalba.hr