Lokalne vijesti

01.07.2014

Reorganizacija raške općinske uprave

Raški općinski vijećnici na sinoćnjoj su sjednici Općinskog vijeća donijeli odluku o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela, koja za sobom međutim povlači i otpuštanje dijela zaposlenika. Pa iako su se svi vijećnici, kako vladajući tako i oporbeni složili da je reorganizaciji nužnost, o otpuštanju službenika ipak nisu imali jedinstveno mišljenje. A nova odluka zapravo između ostalog znači, pojasnio je na sjednici nedavno zaposlen pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Igor Radić ukidanje dosadašnjih odsjeka, popunjavanje radnih mjesta profilima koji nedostaju, kvalitetniju sistematizaciju, dinamičniji rad s manjim brojem ljudi, e-poslovanje. Nova sistematizacija mora se donijeti u roku od dva mjeseca od prihvaćanja odluke. Općinska načelnica Glorija Paliska Bolterstein kazala je kako je ova odluka motivirana: (ton – Glorija Paliska Bolterstein). Rekla je i kako općinska uprava ne može na isti način funkcionirati kada je općina u plusu ili kada je u minusu, odnosno kada se kreće u investicije, ali i danas kada je Hrvatska članica Europske unije. Naglasak se danas stavlja na nove vještine, pa nam je potreban stručnjak građevinske struke, a kojeg ćemo i zaposliti, ustvrdila je načelnica i dodala kako to reorganizacije mora doći i zbog: (ton – Glorija Paliska Bolterstein 1). Inače prema inspekcijom nadzoru rok za novu ustrojstvo bio je 31. , no načelnica je u pregovorima s inspekcijom uspjela ishodovati da se rok pomakne do jučerašnjeg dana, a: (ton – Glorija Paliska Bolterstein 2).

rasa vijece lipanj velika

Zahvalila se ona Sindikatu Istre i Kvarnera, članovi kojeg su općinski službenici, na promptno dostavljenom mišljenju. Ovdje se radi o ljudima, a ne brojevima kazao je u raspravi vijećnik HDZ-a Ivan Mohorović, apelirajući pritom prema načelnici da svakako povede računa o kvalitetnom zbrinjavanju viška radnika: (ton – Ivan Mohovorić). Reorganizacija se mora realizirati, mjere iz 2013. godine se moraju provesti međutim, rekao je Mohorović: (ton – Ivan Mohorović 1). Nezavisni vijećnik s liste BDSH-a Šućuralija Bašić upitao je s obzirom da je planirano zapošljavanje građevinskog inženjera: (ton – Šućuralija Bašić). Da je odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela, koja za sobom povlači i otpuštanja, odnosno višak radnika, teška složio je i vijećnik SDP-a Dalibor Kvaternik, no: (ton – Dalibor Kvaternik). Kao političar, potpredsjednik Vijeća i građanin Općine Raša, rekao je Daniel Fonović: (ton – Daniel Fonović). Mislim da je ovo dobar potez za sve nas i za sve građane Općine Raša, zaključio je Fonović. Da je reorganizacija potrebna i da ju je potrebno što prije provesti složili su se i vijećnik HSU-a Atilio Paliska, kao i vijećnica IDS-a Sanja Dobrić. Odluka je teška i zahtjevna, put za reorganizaciju i smanjenje uprave, zaključila je na kraju rasprave općinska načelnica Glorija Paliska Bolterstein: (ton – Glorija Paliska Bolterstein 3). Sjednici Općinskog vijeća bio je nazočan i voditelj Ureda Sindikata Istre i Kvarnera Darko Vidmar kojem međutim predsjednik Vijeća Željko Zahtila nije dozvolio i obratiti se vijećnicima: (ton: Vidmar – Zahtila). A za odluku na kraju je glasalo 9 vijećnika, dva su bila suzdržana, Ivan Mohorović i Šućuralija Bašić, dok je protiv odluke ruku digao Dalibor Kvaternik. Kažimo i da je prvim rebalansom proračuna za otpremnine višku zaposlenika u proračunu osigurano 140 tisuća kuna.

A što Sinikat Istre i Kvarnera kaže

Što je zapravo Darko Vidmar, voditelj Ureda Sindikata Istre i Kvarnera raškim vijećnicima htio poručiti, a što je zapravo u očitovanju i pisalo, ali koje vijećnicima nije dostavljeno: (ton – Darko Vidmar).

FOTO: Tanja Škopac

{fcomment}