Novosti

02.01.2014

Na snagu stupilo niz zakonskih izmjena

S prvim danom nove godine na snagu je stupilo niz zakonskih izmjena, od kojih će neke građanima olakštai život, a neke ga pak dodatno otežati. Između ostalog na snagu su stupile i izmjene Zakona o PDV-u prema kojima je PDV na turizam i ugostiteljstvo, dječju hranu, šećer, ulja, masti, isporuku vode, koncertne ulaznice te periodične časopise i časopise za kulturu i umjetnost, s dosadašnje međustope od 10 posto raste na 13 posto.