Lokalne vijesti

15.01.2014

Radovi na dogradnji jaslica bit će gotovi početkom travnja

Radovi na dogradnji dječjih jaslica na Katurama u punom su jeku. Trenutno se izvode radovi na ugradnji strojarskih instalacija (ventilacija, grijanje i hlađenje). Izvođenje radova usuglašeno je sa predviđenom dinamikom izvršenja radova koji se financiraju putem EU projekta „LEGEND“ tako da je završetak radova sa opremanjem novih prostora jaslica predviđen početkom travnja ove godine. Dogradnjom će se dobiti dvije nove jasličke sobe sa pratećim sadržajima korisne površine 426,45 m2. Projektnu dokumentaciju izradila je arhitektica Alemka Radović Goričanec, a izvođač radova je labinska  tvrtka DE CONTE. Ukupna ugovorena vrijednost radova iznosi 2.050.100,06 kuna. Projektiranje i izgradnju sustava centralnog grijanja i ventilacije financira IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti i to kao sudionik projekta „LEGEND“ u okviru IPA Programa - Jadranska prekogranična suradnja. Kažimo i da su Proračunom Grada Labina za 2014. godinu predviđena  dodatna sredstva u iznosu od 425.000,00 kn kako bi se obuhvatili i radovi na uređenju okoliša te iznos od 180.000,00 kn za nabavu opreme.

{fcomment}