Lokalne vijesti

17.09.2013

Je li Općina Kršan podnijela Ustavnu tužbu ili nije protiv odluke Vlade o preraspodijeli rente plominskih termoelektrana?

Općinsko vijeće Kršana nije sinoć raspravljalo, a kao što se očekivalo, o odluci Vlade o preraspodjeli naknade za korištenje prostora plominskih termoelektrana. Naime, još potkraj kolovoza neki od općinskih čelnika, predsjednik i potpredsjednik Vijeća Zdravko Vidak i Boris Babić, javno su govorili da će općina uložiti žalbu Ustavnom sudu, te da je vladina odluka, kako je to rekao Vidak čisto politička i nema veze s pravom. Sinoć se međutim ništa konkretno nije moglo saznati. Za pravu informaciju vijećnici su uskraćeni, dok je općinski načelnik Valdi Runko vrlo nemušto kazao samo ovo: (ton – Valdi Runko). Stvar nije jednostavna kako se čini, rekao je Runko i dodao kako je danas tako, a da će do petka možda biti nešto drugo te najavio da će o tom problemu najprije raspravljati Klubovi vijećnika, jer je stvar vrlo kompleksna. Na inzistiranje novinara kojim će se sredstvima boriti da se odluka o preraspodijeli rente izmjeni rekao je i ovo: (ton – Valdi Runko 1). Na kraju je zaključio kako drži primjerenim da više od ovoga što je rekao za sada ne govori, a ni vijećnici nisu na tome baš inzistirali. Podsjetimo da je početkom kolovoza Vlada izmijenila Odluku o visino naknade za korištenje prostora termoleketrana, a koju je bila donijela u lipnju i kojom je Kršanu trebalo pripasti 94,3 posto, a Gradu Labinu 5,7 posto naknade. Kršanski proračun tom prvom odlukom trebao je biti bogatiji za više od milijun eura. No, odlukom iz kolovoza stvari su se stupkom promijenile. Vlada je naime prihvatila prijedlog koordinacije jedinica lokalne samouprave Labinštine i naknadu preraspodijelila na način da Kršanu pripada 50 posto naknade, Gradu labinu 26 posto, a općinama Raša, Pićan i Sveta Nedelja po 8 posto. Takvom preraspodjelom zadovoljni su naravno u Labinu, Raši, Pićnu i Svetoj Nedelji, ali nikako ne i u Kršanu.

www.radiolabin.hr-5