Provedeno sedmo ispitivanje kakvoće mora

Kreirano . objavljeno u kategoriji Novosti

kakvoća mora, radio labin

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 14. do 16. kolovoza 2017. godine, proveo VII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 203 mjerne točke ili u 97,13% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na šest mjernih točaka (Novigrad, Novigrad – Karpinjan; Rovinj, Hotel Rovinj – Ispod hotela; Pula, Valsaline – Uvala F.S.; Raša, AC Tunarica – Lijeva strana uvale; Bale, Kolone – Uvala sv. Jakov; Tar-Vabriga, Tarska vala) ili u 2,87% uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,2 °C do 27,0 °C dok se temperatura zraka kretala od 21,8 °C do 30,0 °C.

logo

91.0 | 93.2 | 95.0 | 99.7 MHz

Rudarska 3b // 52220 Labin