Izvrsna kakvoća mora u Istri

Kreirano . objavljeno u kategoriji Novosti

čisto more, kakvoća mora, radio labin

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 28. do 30. kolovoza 2017. godine, proveo VIII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih točaka. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 204 mjerne točke ili u 97,61% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na četiri mjerne točke (Poreč, Hotel Pical – Plaža Borik, Poreč, Hotel Riviera – Ispod hotela, Poreč, Otok sv. Nikola – Istok, Medulin, AC Medulin – Spoj mali poluotok) ili u 1,91% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora, dok je na jednoj mjernoj točki (Poreč, Peškera – Lijeva strana uvale) ili u 0,48% uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća. Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 23,0 °C do 26,5 °C dok se temperatura zraka kretala od 20,0 °C do 29,0 °C.

logo

91.0 | 93.2 | 95.0 | 99.7 MHz

Rudarska 3b // 52220 Labin