Provedeno deveto ispitivanje kakvoće mora

Kreirano . objavljeno u kategoriji Novosti

tunarica, radio labin

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je 13. rujna proveo IX. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 209 mjernih točaka. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 194 mjerne točke ili u 92,82% uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na deset mjernih točaka, između ostalog i na lijevoj strani uvale u Autokampu Tunarica  ili u 4,78% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora, dok je na pet mjernih točaka u Autokampu Maslinica II; u uvali Autocampa Marina, u Plominskom zaljevu, odnosno popularnoj Copacabani i uvali Blaz u Barbanu  ili u 2,39% uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća. Uzrok povećanog broja točaka dobre i zadovoljavajuće kakvoće su meteorološke prilike, odnosno umjerene i jake kiše koje uzrokuju povećani priljev bujičnih površinskih voda s kopna na mjestima utoka rijeka ili bujica uz more kao što je to slučaj Plominskog zaljeva i uvale Maslinica u Rapcu. Uslijed takvih prilika također dolazi i do aktiviranja vrulja, kao na primjer u uvali Blaz te do pojave ostalih načina unosa voda u more koje utječu na kakvoću mora za kupanje. Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 18,4 °C do 24,0 °C, dok se temperatura zraka kretala od 12,0 °C do 24,4 °C.

logo

91.0 | 93.2 | 95.0 | 99.7 MHz

Rudarska 3b // 52220 Labin