Preminuo porečki i pulski biskup u miru Antun Bogetić

Kreirano . objavljeno u kategoriji Novosti

Antun Bogetić, biskup porečko pulski u miru preminuo je jučer, u 95. godini života u Puli. Molitveno bdijenje uz izloženo tijelo preminuloga umirovljenog porečkog i pulskog biskupa Antuna Bogetića biti večeras u 20 sati u pulskoj katedrali, a molitvu Večernje predvodit će umirovljeni biskup Ivan Milovan. U petak 21. travnja u 8 sati molitvu Jutarnje u pulskoj katedrali predvodit će generalni vikar biskupije mons. Vilim Grbac.Svečana sprovodna misa za biskupa Bogetića je istog dana u 14 sati. Nakon mise sprovodni obredi održat će se u Premanturi.

Bogetić je rođen  24. travnja 1922. u Premanturi. Gimnaziju je završio u Kopru, filozofiju na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu, a teologiju u Gorici.  Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1946. u Poreču. Između ostalog, bio je župnik u svetoj Luciji Labinskoj od 1946. do 1947. godine te od 1947. do 1950. godine župnik u Labinu. Porečko-pulskim biskupom imenovan je 27. veljače 1984. godine. Za biskupa je zaređen u Poreču 28. travnja 1984., iz službe se povlači 10. siječnja 1998. godine i svoju službu Božju vrši kao biskup u miru. Po umirovljenju, nakon više godina službe duhovnika u sjemeništu "Redemptoris Mater" na Tajvanu, nastanio se u Svećeničkom domu Betanija u Puli.

logo

91.0 | 93.2 | 95.0 | 99.7 MHz

Rudarska 3b // 52220 Labin