Lokalne vijesti

07.12.2017

♫ Turistička zajednica Labina iduće godine planira 12 posto više noćenja

Nakon provedenih predizbornih radnji danas je održana izborna Skupština Turističke zajednice Labina, na kojoj su izabrani članovi Turističkog vijeća i Nadzornog odbora. Za nove članove Turističkog vijeća izabrani su Edi Černjul, Sandi Sinožoć i Andrea Trifoni iz Valamar Riviere, Goran Zahtila i Franko Šumberac iz Maslinice, Elvino Kršulja iz Jedinstva, Euro Juričić, predstavnik turističkih agencija i Leone Višković, predstavnik ugostitelja. U Nadzorni odbor birani su Katarina Bastijanić iz Maslinice i Elio Peršić iz Valamar Riviere, a Turistička zajednica Istarske županije u Nadzorni odbor delegirala je Bojana Batelića. 

Nakon izborne skupštine održana je i prva redovna sjednica novog saziva Skupštine na kojoj se raspravljalo o programu rada i financijskom planu za iduću godinu. Posebno je važno kazala je direktorica Turističke zajednice Radmila Paliska Kos da: (ton – Radmila Paliska Kos). Prihodi od boraviše pristojbe povećat će se za 29 posto, pa su planirani u visini od 4.728.336 kuna. Program rada je program kontinuiteta, ali i s dosta novosti, veli Paliska Kos: (ton – Radmila Paliska Kos 1). Od manifestacija istaknula je: (ton – Radmila Paliska Kos 2). Marketinške aktivnosti bit će posebno usmjerene na pojačanje turističkog prometa u pred i posezoni te u suradnji s istarskom Turističkom zajednicom na privlačenje što većeg broja avio prijevoznika na pulski aerodrom i povećanje prometa s tržišta Velike Britanije, sjevernih njemačkih pokrajina i Skandinavije, ali i ostalih europskih središta.