Lokalne vijesti

27.06.2018

Pripremamo se i za odvajanje biootpada

Kako se približava 1. srpnja i početak primjene nove Odluke o gospodarenju otpadom, tako među građanima ima sve više nedoumica, pa se ta tema našla i na aktualnom satu jučerašnje sjednice Gradskog vijeća Labina. Nezavisna vijećnica Tanja Pejić primijetila je kako je prema Direktivama EU, utvrđena obveza odvajanja biootpada do 2023. godine, no u Istarskoj županiji nije potrebno, a zbog Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, biootpad izdvajati, kazala je Tanja Pejić: (ton – Tanja Pejić). Odgovarajući na pitanje direktor Komunalnog poduzeća „1.Maj“ Alen Golja kazao je kako upravo biootpad izaziva najviše nedoumica. „Ministarstvo zaštite okoliša, dostavilo je Istarskoj županiji, naputak ministra u kojem se kaže da mi ne smijemo odvajati biootpad, jer imamo Kaštijun.  Međutim nama je cilj, kao i građanima, da čim manje odvozimo na Kaštijun, stoga u izjavama koje ovih dana stižu na adrese naših korisnika postavili i pitanje žele li građani da im dodijelimo komposter“, kazao je Golja i najavio: (ton – Alen Golja). Imamo, nastavio je Golja pravomoćnu lokacijsku dozvolu za kompostanu na lokaciju Cere: (ton – Alen Golja 1). Direktiva EU, istaknuo je Golja, rekla je još jednu stvar koju mi zanemarujemo, a to je da se svaka frakcija otpada može odvajati, ako je to ekonomski isplativo: (ton – Alen Golja 2), najavio je prvi čovjek labinskih komunalaca. Podsjetimo da će Komunalno poduzeće „1.Maj“ naručiti 3900 kompostera, koji bi građanima, koji to žele, trebali biti podijeljeni do kraja godine.