Lokalne vijesti

23.08.2018

U Plominskom zaljevu zabilježena zadovoljavajuća kakvoća mora

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 10. do 13. kolovoza 2018. godine, proveo VII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 210 mjernih točaka. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 207 mjernih točaka ili u 98,57 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 1 mjernoj točki (Tarska vala, Tar – Vabriga) ili u 0,48 % uzoraka zabilježena je dobra kakvoća, dok je na 2 mjerne točke (Plominski zaljev – Dražine zapad, Kršan; Plominski zaljev – Dražine istok, Kršan) ili u 0,95 % uzoraka zabilježena zadovoljavajuća kakvoća. Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 24,6 °C do 29,0 °C dok se temperatura zraka kretala od 23,0 °C do 31,0 °C.