Lokalne vijesti

07.05.2020

Gradsko vijeće o smanjenju plaće gradonačelnika

Sutra će se izjašnjavanjem putem elektroničke pošte održati sjednica Gradskog vijeća Labina. Vijećnici će između ostalog donijeti odluku o određivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaća gradonačelnika i njegove zamjenice, kojima će se ona za travanj, svibanj i lipanj umanjiti za 15 posto, a sve zbog pandemije koronavirusa. Vijećnici će se izjasniti i o smanjenju naknade za zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnaša volonterski. Na dnevnom redu je i odluka kojom se za svibanj, lipanj i srpanj vijećnicima, predsjednici i potpredsjednicima vijeća, kao i članovima radnih tijela Gradskog vijeća neće isplatiti naknada. Sjednica Gradskog vijeća, odnosno izjašnjavanje putem elektroničke pošte održat će se od 10 do 11 sati.