Lokalne vijesti

Pula Film Festival

18.06.2021

Općina Pićan poziva na predlaganje kandidata za javna priznanja i počasti

Općina Pićan objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja i počasti. Priznanja i počasti su plaketa, nagrada, prizanje počasnog građanina i zahvalnica Općine Pićan. Pravo predlaganja kandidata za dodjelu priznanja imaju Općinsko vijeće, radna tijela općine, načelnik, Komisija za dodjelu priznanja te druge fizičke i pravne osobe. Prijedlozi se dostavljaju Komisiji za dodjelu priznanja poštom na adresu općine ili na e-mail martina.bilic@pican.hr, najkasnije do 15. srpnja. Javna priznanja dodijeljuju se na Dan Općine Pićan, 16. kolvoza na blagdan Rokove.