Lokalne vijesti

13.10.2021

Općina Kršan objavila natječaj za dodjelu stipendija

Općina Kršan objavila je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj 2021./2022.godini. Na natječaj se mogu javiti učenici 2.,3. i 4. razreda srednjih škola i studenti uz uvjet da su državljani Republike Hrvatske, da kandidat i jedan od roditelja ili staratelja imaju najmanje posljednjih 24 mjeseca prijavljeno prebivalište na području općine, da imaju status redovnog učenika odnosno studenta te da kandidat ne prima drugu stipendiju iz državnog proračuna ili iz proračuna jednica lokalne i područne (regionalne) samouprave  kao i trgovačkih društava u kojima Republike Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo. Nadalje polaznici 2.,3. i 4. razreda srednje škole koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjet da su u prethodnoj godini obrazovanja postigli prosjek ocjena od najmanje 4,50 i više, osim učenika deficitarnih obrazovnih programa. 

Studenti koji se javljaju na natječaj moraju ispunjavati uvjet da su u prethodnoj godini ostvarili 60 ECTS bodova ili redovan upis s naznačenom nastavnom godinom ili semestrom studija. 

Natječaj je otvoren do 25. listopada, a projave na natječaj dostavljaju se na propisanom obrasu, dostupnom kao i tekst natječaja na mrežnim stranicama općine www.krsan.hr, neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu Općine Kršan. Učenička stipendija iznosi 500, a studentska 1000 kuna.