Lokalne vijesti

24.11.2021

Amandmani na proračun Grada Labina podnose se do 30. studenoga

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća Labina razmatran je Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2022. te projekcije za 2023. i 2024. godinu. Proračun za 2022. ovim nacrtom planiran je na 136.628.691,00 kn,  a vijećnici su raspravljali o svim njegovim programima. Govoreći u uvodu o nacrtu prijedloga proračuna gradonačelnik Valter Glavičić kazao je kako su se napregnuli i više nego što su mogli: (ton – Valter Glavičić). Najzanačajniji program proračuna je svakako program pripreme i građenja objekta i uređaja komunalne infrastrukture koji je ukupno težak 38.550.960 kuna, a kojeg je predstavila pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Anamarija Lukšić. Istaknula je kako će se iduće godine više graditi, ali i dalje raditi na izradi planske dokumentacije. Izdvojila je pritom izradu projektne dokumentacije za obnovu infrastrukture u labinskoj starogradskoj jezgri, kao i idejni projekt za gradnju parkirne kuće na Gilu, ali i: (ton – Anamarija Lukšić).  U izradi Proračuna mogu sudjelovati  građani kroz jednostavnu aplikaciju dostupnu na gradskom webu. Rok za podnošenje amandmana je 30. studenoga u 12 sati.