Lokalne vijesti

29.06.2022

Održana još jedna radionica o budućem izgledu rabačke rive

Kao jedan od preduvjeta za dobro zajedničko planiranje budućnosti određene lokalne zajednice jest saslušati mišljenje više ljudi. Upravo zbog toga i na tom tragu je sinoć održana još jedna fokus grupa u sklopu realizacije studije budućeg uređenja centralnog dijela Rapca kojeg izrađuje tim na čelu s poznatim arhitektom Idis Turatom. 

Nakon što je kako je već i najavljeno, u prvim mjesecima održano nekoliko sličnih radionica, sinoć je radionica održana sa više labinskih arhitekata koji su svojim aktivnim sudjelovanjem i idejama još jednom pokazali kolika je važnost ovog dokumenta i u konačnici, koliko je važno uređenje ovog dijela Rapca koje mora biti primjereno sadašnjem, ali i budućem vremenu te funkcionalnosti. 

Podsjetimo, Grad Labin je pokrenuo postupak izrade arhitektonske studije Centralne zone Rapca koja obuhvaća prostor od oko 15 hektara, od čega je nešto više od polovice kopnenog djela i toliko morskog djela, a u naravi je to prostor od hotela Adoral ispod Ulice slobode do hotela Amfora te okomito od Ulice slobode okomito prema Pentoli do obale. Sklopljen je ugovor sa Arhitektonskim fakultetom iz Zagreba, a voditelji ovog zahtjevnog procesa su priznati arhitekta dr. Idis Turato te dr. Maroje Mrduljaš. 

Primarni zadatak je izrada arhitektonsko urbanističko istraživačke studije kako bi se utvrdili svi bitni elementi zahvata. Na samom početku, studenti Arhitektonskog fakulteta iz Zagreba odradili su terenski rad te se započelo s radionicama i radnim sastancima. Kroz naredne mjesece, nakon što su odrađeni sastanci s predstavnicima javnopravnih tijela, hotelijerima, a sinoć i arhitektima u izradu dokumenta koji je od  vitalnog interesa i koji će  definirati razvoj Rapca u narednim desetljećima bit će uključeni svi koji žele pomoći da se ovim dokumentom jasno postave smjernice daljnjeg razvoja. 

Tu se prije svega misli na građane, stručnu javnost, poduzetnike i obrtnike koji djeluju u ovom području ali i sve ostale zainteresirane. 

Za ovakav pristup izradi studije uređenja centralnog djela našeg Rapca pristupili smo upravo zbog toga jer „stavljanje više glava zajedno“ i aktivno sudjelovanje u zajedničkom planiranju ovog prostora za narednih 20,30 godina uz stručno vodstvo stručnjaka poput profesora Turata i Mrduljaša može donijeti rezultat kakav svi priželjkujemo. Večeras održana radionica sa stručnjacima, labinskim arhitektima otkrila je mnogo i još jednom kroz veliku zainteresiranost i dobre ideje pokazala da smo na pravom putu i da će konačni rezultat sigurno biti na zadovoljstvo svih Labinjana i Rapčana. Na isti način, radionice će se održavati i dalje te će se osim stručnjaka uključiti i sve građane jer je cilj zaista da ova studija kvalitetno definira sve potrebe koje Rabac ima u budućnosti“ – istaknuo je nakon sinoć održane radionice u Gradskoj knjižnici labinski gradonačelnik Valter Glavičić.