Lokalne vijesti

14.10.2022

Raška općinska načelnica odgovorila na vijećnička pitanja

Načelnica Općine Raša danas je medijima poslala odgovore na vijećnička pitanja koja su 15. rujna na sjednici Općinskog vijeća postavili oporebeni vijećnici, a koje nisu dobili do posljednje sjednice održane u srijedu te napustili sjednicu vijeća. 

Admira Žakula pitala je na sjednici Vijeća 15. rujna o zapošljavanju u Općini, odnosno položaju bivšeg općinskog stipendista i osobe s prebivalištem u Raši u smislu uvjeta natječaja te piljenju palmi. Načelnica Paliska odgovorila je: "Da se kandidati primaju u službu u općinsku upravu na način koji sugerirate u Vašem vijećničkom pitanju, to bi bilo nezakonito zapošljavanje. Ne može neki kandidat imati prednost pred drugim zato što je primao općinsku stipendiju i zato što živi blizu radnog mjesta. To nisu uvjeti koje poznaje Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a kojim je propisan postupak prijema u službu. Navedenim Zakonom propisana je obaveza provođenja javnog natječaja, a u kojem se između ostalog provjeravaju propisani uvjeti za prijem u službu, te znanje i sposobnost kandidata putem pisanog testiranja i intervjua.To čini Povjerenstvo za provedbu natječaja, koje na temelju provedene prethodne provjere znanja i sposobnosti utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Za izabranog kandidata donosi se rješenje o prijemu u službu, koje sadrži i obrazloženje o provedenom postupku natječaja, uključujući i rang-listu svih kandidata nakon obavljene provjere znanja i sposobnosti. To se rješenje dostavlja i ostalim kandidatima prijavljenima na natječaj. Općina Raša prijem u službu provodi na način propisan navedenim Zakonom."

"Općina Raša ovog je ljeta posredstvom poduzeća 1. Maj Labin uklonila oboljela stabla palmi uz stambene zgrade na zemljištu koje je u njenom vlasništvu. To je učinjeno upravo nakon poziva brojnih stanara o sasušenim palmama i molbi da se iste uklone. Terenski očevid obavio je komunalni redar, a nakon toga i fitopatolog, pri čemu su građani već informirani o tome da će se palme uklanjati, jer je njih 80 posto uništeno uslijed napada štetnika, palminog drvotoča.Stručnjak je u svome izvješću preporučio sječu oboljelih stabala i zbrinjavanje infektivnog materijala, budući da bi ista indirektno ugrozila ostale biljne vrste, osobito voćke. Općina Raša ovu akciju provela je u interesu svih njenih građana. Zahvaljujući akciji, spriječene su veće materijalne štete pa je treba gledati u pozitivnom, a ne negativnom kontekstu, kako je Vi prikazujete kroz svoje vijećničko pitanje", glasio je odgovor na drugo pitanje. 

Na pitanje Damira Matasa vijećnika HDZ-a o produženom boravku odgovorila je: "Općina Raša ne financira samo produženi boravak za djecu u OŠ Ivana Batelića Raša, nego isto čini i za djecu s njenog područja koja polaze dvije labinske osnovne škole. To biste, kao vijećnik koji sudjeluje u donošenju Proračuna Općine, trebali znati, budući da se isto navodi u materijalima koje ste dobili za sjednice Vijeća.Nadalje, u raškoj osnovnoj školi trenutno se financira i produženi boravak za djecu trećeg razreda. Zahvaljujem na Vašoj sugestiji, te Vas isto tako upućujem da na akte koje donosi Općinsko vijeće možete, kao vijećnik, podnositi amandmane na način kako je to propisano Poslovnikom Općinskog vijeća", odgovorila je Paliska Damiru Matasu na pitanje o financiranju.

Mladen Bajramović , vijećnik SDP-a,pitao je o zaduženju kod Zagrebačke banke u iznosu od četiri milijuna kuna u svrhu financiranja kapitalnog projekta 'Kulturno-komercijalni kompleks u Raši - Karlota' te putu u Grčku. "Općina Raša je naručila uslugu izrade projektne dokumentacije za sanaciju i uređenje potkopa Karlota od ovlaštene tvrtke, koja je isti izradila sukladno pozitivnim zakonskim propisima. Općina Raša je navedenu uslugu uredno platila, te ishodovala sve potrebne suglasnosti pri nadležnim tijelima RH.Za uslugu radova po projektu proveden je postupak javne nabave. Stručan nadzor nad radovima povjeren je Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i ovlaštenoj tvrtci građevinske struke. Upućujem Vas da ste saznanja koja implicirate u Vašem pitanju dužni prijaviti nadležnim tijelima", napisala je Paliska."U Vašem vijećničkom pitanju, na sjednici Općinskog vijeća od 15. rujna 2022. godine, o financiranju kapitalnog projekta prenamjene raškog rudnika zapravo mi imputirate nekakvo putovanje u Grčku, valjda na trošak poreznih obveznika. U Grčkoj nikada nisam bila, ni privatno, ni u ime Općine Raša, a ukoliko Vi imate dokaze o suprotnome, molim da mi ih dostavite što prije i prosvijetlite me. Kada biste malo pozornije slušali moju izjavu koju je prenio medij koji spominjete, došli biste do saznanja da sam Grčku navela kao primjer dobre prakse povlačenja novca iz europskih fondova. Žalosti da, kao Vijećnik Socijaldemokratske partije, parlamentarne stranke, niste u stanju najbanalniju medijsku izjavu ispravno protumačiti. Ili Vam je motiv isključivo podmetanje i difamacija?Vjerojatno ste svjesni da ste takvim plasiranjem laži meni narušili ugled ne samo u Raši, nego općenito u javnome prostoru. Da li ćete preuzeti odgovornost za isto? Kao općinski vijećnik, trebali biste. Pitam Vas kako mislite ispraviti negativnu percepciju javnosti i kivnost sumještana koja je usmjerena na moju osobnost, a iste su produkt Vaše laži i imputiranja nepostojećeg putovanja na javni račun. Kao općinska načelnica preuzimam na sebe svaki vid komunikacije koji se vodi u diskursu javne rasprave i nemam problem s time što sam izložena raznoraznim kritikama i uvredama, jer su one sastavni dio dužnosničkog posla. No, difamaciju i laž nikada neću prihvatiti. Ako se iskaže potreba i nastavi s ovakvim klevetanjima, zatražit ću pravdu i na sudu", napisala je Paliska. 

Nevres Mulavdić, vijećnik SDP-a, pitao je o rampi u Koromačnu i otkazivanju fešte od pidoća. "Za potrebe uređenja prometa u Koromačnu izrađen je projekt prometnog rješenja. Na isti je Općina Raša ishodovala suglasnost nadležnih tijela. Elaborat je između ostalog predvidio postavljanje rampe na ulazu u naselje s ciljem uvođenja reda u ljetnim mjesecima te zatvaranje opasnog izlaza na glavnu, županijsku cestu. Rampa u konačnici nije postavljena jer su se tome usprotivili građani, isti oni koji su ranije tražili rampu", odgovorila je Paliska."Fešta od pidoća zamišljena je s ciljem brendiranja pidoća iz Raškog zaljeva. Njega uzgaja nekolicina obrtnika te je time sužena mogućnost dobave. Alternativna rješenja dobave, koja spominjete u Vašem odgovoru, pokazuje da ne razumijete suštinu ove manifestacije. U konkretnoj situaciji, dva dana prije održavanja manifestacije, uskraćena je dogovorena isporuka pidoći, što je direktno uzrokovalo otkazivanje fešte. Općina Raša takav potez uzgajivača smatra vrlo neprofesionalnim i neodgovornim te će isto utjecati na daljnje promišljanje ove manifestacije", napisala je Paliska.