Lokalne vijesti

29.05.2023

U Gradskoj knjižni otvorena izložba korisnika Centra za inkluziju i podršku u zajednici

U Gradskoj knjižnici održane su danas dvije aktivnosti u okviru javne kampanje projekta Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici.Otvorena je izložba radova u keramici korisnika s Labinštine. Svoje radove predstavili su Aleksandra Jovanović, Aleksandra Vranjković, Antonia Ferboković, Dala Vidić, Dalibor Davidović, Edi Suraj, Ivan Medančić, Jasna Nadarević, Martina Ljubičić, Monika Miletić, Vito Černjul i Željko Tomac.

Otvorenju izložbe prisustvovali su autori, njihovi roditelji i prijatelji, a izložbu je proglasio otvorenom Borjan Bategelj, pročelnik za društvene djelatnosti Grada Labina. Izložba se može razgledati do 5.lipnja radnim danom od 08:00 do 19:00 te subotom od 08:00 do 13:00 sati. Ova prigoda iskorištena je i da se Centar za inkluziju i podršku u zajednici zahvali volonterima koji pomažu u radu u Labinu te su korisnici poklonili u znak pažnje svoje slike na platnu i to Ramizi Trumić, Cviji Davidović Perić i Deanu Milevoju.

Nakon toga održan je okrugli stol na temu Sadašnjost i budućnost inkluzivnih socijalnih usluga za osobe s intelektualnim teškoćama na području Labinštine tijekom koje su osobe s intelektualnim teškoćama, suradnici organizacije, roditelji osoba s intelektualnim teškoćama te građani raspravili mogućnosti na području Labinštine za razvijanje socijalne usluge organiziranog stanovanja.Ovi događaji dio su javne kampanje podizanja svijesti o pravu na život u zajednici osoba s intelektualnim teškoćama pod nazivom “Doprinosim”, a provodi se u okviru projekta “Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga Centra za inkluziju i podršku u zajednici”.

Cilj ovih aktivnosti je osvijestiti i senzibilizirati opću i stručnu javnost, obitelji osoba s intelektualnim teškoćama te lokalne donositelje odluka o pravima osoba s intelektualnim teškoćama, u prvom redu o pravu na život u zajednici te s tim povezanim temama, a posebice o važnosti i dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga, važnosti procesa deinstitucionalizacije, samozastupanju osoba s intelektualnim teškoćama te prikazu primjera dobre prakse. Organizacija događaja financirana je u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.