Lokalne vijesti

20.09.2023

Poziv na uvid u plan gospodarenja šumama

Hrvatske šume, odnosno Uprava šuma podružnica Buzet poziva javnost na uvid osnovnih elemenata izrađenog plana gospodarenja – Nacrt programa gospodarenja s planom upravljanja područjima ekološke mreže – za državne šume u gospodarskoj jedinici „Učka-Labin“.  Javni uvid je od danas do 20. listopada moguć u prostorijama Šumarije Labin od 11 do 14 sati, a javna rasprava će se održati u utorak, 10. listopada u 11 sati u prostorijama lugarnice Ubaš. 

 
Sudjelovanjem svih zainteresiranih, želimo prilikom postupka izrade i konačnog prihvaćanja dugoročnih planova gospodarenja šumama na vrijeme pružiti informaciju, odgovoriti na pitanja i dati svima mogućnost uključivanja u postupak, kako bismo obostrano  usklađeno i odgovorno koristili šume i šumska zemljišta, koja su dobra od interesa za Republiku  Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu kao prirodnog bogatstva, a sve s ciljem održanja biološke raznolikosti te osiguranja gospodarenja na načelima gospodarske održivosti, socijalne odgovornosti i ekološke prihvatljivosti. Primjedbe ili sugestije moći ćete nam uputiti usmeno na javnom uvidu ili na adresu Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, UŠP Buzet, Naselje Goričica 2, ODJEL ZA UREĐIVANJE ŠUMA, do 27.listopada“, poručuju iz Hrvatskih šuma.