Novosti

14.05.2024

U Medulinskom zaljevu ulovljena jedna od najotrovnijih riba na svijetu!

U ponedjeljak, 13. svibnja, kraj otoka Ceja u Medulinskom zaljevu uočeno je 7 jedinki srebrenopruge napuhače (Lagocephalus sceleratus), a jedna je i ulovljena na 19 metara dubine tu ju je preuzeo dr. sc. Neven Iveša sa Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, objavio je na Facebook stranici Aquarium Pula.

Srebrenopruga napuhača sadrži iznimno potentan otrov tetrodotoksin koji uslijed konzumacije može izazvati teške zdravstvene tegobe i smrt. Tetrodotoksin je najkoncentriraniji u gonadama i jetri, ali ga ima i na koži. Pretpostavlja se da je doza od 1 do 2 mg fatalna.

Ova vrsta invazivnog je karaktera i ubraja se u tzv. lesepsijske migrante, vrste koje iz Crvenog mora kroz Sueski kanal prodiru u Sredozemlje. Izvorno ove ribe žive u tropskim predjelima Indijskog i Tihog oceana. Zbog svoje grabežljivosti i nedostatka prirodnih neprijatelja, ova riba negativno utječe na biološku raznolikost te predstavlja prijetnju ribarstvu, jer oštećuje ribarske mreže da bi se dočepale ulova, trga mamce i udice.
Ribu je ulovio i uslikao slovenski ribar Anton Vidovič.