Lokalne vijesti

16.03.2015

Projekt „Lokalni program za mlade Labin“

Grad Labin u suradnji sa udrugom za mlade Alfa Albona, te vanjskim koordinatorima-Regionalnim info centrom za mlade UMKI i Društvom za istraživanje i potporu iz Rijeke provodi projekt „Lokalni program za mlade Labin“ koji ima za cilj izradu strateškog dokumenta u kojem će se definiranjem konkretnih aktivnosti, s koliko financijskih sredstava i u kojem vremenskom razdoblju, odgovoriti na ključne potrebe i interese mladih.

U sklopu projekta do sada su provedene aktivnosti istraživanja trenutnog stanja po pitanju svih područja od interesa za mlade, te izrada upitnika utvrđivanja kapaciteta organizacija civilnog društva. Treća faza projekta uključuje internet raspravu sa zainteresiranom javnošću, a kao završna aktivnost planira se dostaviti Gradskom vijeću strateški dokument sa uključenim rezultatima svih istraživanja te popisom konkretnih mjera i akcijskih koraka s ciljem aktivnog razvoja na strukturnom dijalogu mladih i predstavnika donositelja odluka.  

Budući da je sudjelovanje ustanova, organizacija civilnog društva i građana jedan od prioriteta izrade strateškog dokumenta „Lokalni program za mlade Grada Labina“  komentari na ovaj dokument mogu se podnijeti najkasnije do srijede, 18. ožujka.

{fcomment}