Lokalne vijesti

12.09.2013

Darovnicom Europske investicijske banke sanira se još jedna fasada u Labinu

U ovoj su godini u Labinu obnovljene četiri fasade na zgradama čiji je upravitelj gradska tvrtka Labin stan d.o.o., a zahvaljujući stanarima koji su ulaganjem u obnove fasada doprinijeli ukupnom uređenju grada i poštivanju principa energetske učinkovitosti.  Trenutno su u tijeku radovi na sanaciji fasade u ulici Prilaz Kršin 7 na Katurama. Zgrada će dobiti darovnicu Europske Investicijske Banke kao i ostale tri zgrade u Labinu na kojima se ove godine obnovila fasada. U proteklo vrijeme sve fasade koje se rade, rađene su sa ugrađenom toplinskom izolacijom. Ukupno su do sad odobreni poticaji za pet kandidiranih zgrada u iznosu od oko 30 tisuća eura. Za te je zgrade ishođen energetski certifikat.