Novosti

17.09.2013

More u Istri i dalje izvrsne kakvoće

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, u razdoblju od 7. do 13. rujna, proveo deveto redovno uzorkovanje mora na plažama Istarske županije. Ukupno je uzorkovano 203 uzoraka mora na plažama od Savudrije do Brseča. Od ukupno 203 uzoraka na 196 mjernih mjesta zabilježena je izvrsna kakvoća mora što iznosi 96,55% od ukupno analiziranih uzoraka. Na tri  plaže ili 1,48% more je bilo dobro, a na četiri  plaže odnosno 1,97% je zabilježeno more zadovoljavajuće kakvoće za kupanje, sport i rekreaciju. Zadovoljavajuće more je zabilježeno na plažama Golubinka i Monte Kristo u AC Puntižela (danas Brioni), na Blazu u Općini Barban te na plaži u Laguni ispod aquagana u TN Stella Maris. Može se pretpostaviti da je na plažama s zadovoljavajućom kvalitetom mora pomogla i obilna kiša koja je prethodila uzorkovanju. U niti jednom uzorku nije zabilježena nezadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje, sport i rekreaciju. Tijekom uzorkovanja je zabilježeno da se temperatura zraka kretala od 18 do 28 stupnjeva, a temperatura mora od 20,2 do 24,6 stupnjeva.