Lokalne vijesti

12.12.2017

Grad Labin i Rezidencija Šikuli potpisali ugovor o financiranju Urbanističkog plana uređenja Šikuli

Danas je u uredu Gradonačelnika Grada Labina potpisan Ugovor o financiranju Urbanističkog plana uređenja Sela Šikuli. U ime Grada Ugovor je potpisao gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić, a u ime Investitora, direktor i vlasnik Valery Garipov. Gradsko vijeće Grada Labina je naime na sjednici održanoj 3. 8. 2016. donijelo Odluku o izradi Urbanističkog Plana, a kojom je prihvaćena inicijativa i prijedlog investitora tvrtke Rezidencija Šikuli d.o.o. da se pristupi izradi Urbanističkog plana te da tvrtka u cijelosti isti financira. Nositelj izrade Plana je Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Labina, dok je izrađivač Plana tvrtka Urbanistica d.o.o. iz Zagreba. 

Obuhvat Plana iznosi cca 13,0 ha, a obuhvaća područje građevinskog dijela starog sela Šikuli, Turističkog razvojnog područja (TRP-a, površine 5,1 ha s max. 400 ležaja) i prostor za sport i rekreaciju (R6), a sve sukladno Prostornom planu uređenja Istarske Županije.

Valery Garipov, jedan od najboljih i vodećih ruskih geofizičara, rođen je 1944. godine u gradu Kargali, Čistopoljskom rajonu tatarske autonomne sovjetske socijalističke republike. Studirao je na Kazanskom sveučilištu i 1969. diplomirao na geofizičkom odjelu. Nakon toga u zapadnom Sibiru bavio se eksploatacijom nafte i plina, 1983. postaje generalni direktor tvrtke u Njižnjievartovsku. Četiri godine kasnije postaje zamjenik direktora odjela za geofizičke radove pri sovjetskom ministarstvu za industriju goriva, a 1993. načelnik odjela za geofizičke radove ruskog ministarstva za goriva i energetiku, dok 1996. postaje zamjenik ruskog ministra za goriva i energetiku. Na tome mjestu ostaje do 2001., kada odlazi u mirovinu. Od tad je predsjedatelj pododbora za razvitak industrije goriva pri trgovačko-industrijskoj komori Rusije. Utemeljitelj je i počasni predsjednik svjetskog udruženja geofizičara.