Lokalne vijesti

15.06.2018

Josip Diminić počasni član Udruge Mediteranski kiparski simpozij

Na sjednici Skupštine Mediteranskog kiparskog simpozija, umirovljeni profesor Josip Diminić, akademski kipar, slikar i grafičar, proglašen je počasnim članom Udruge Mediteranski kiparski simpozij zbog njegovog iznimnog doprinosa u osnivanju i radu Udruge te promicanju temeljnih ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana, a posebno u području kulture te umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva. 

Mediteranski kiparski simpozij započeo je kao kulturna manifestacija u Parku skulptura Dubrova kraj Labina, a pokrenuli su ga Josip Diminić, ak. slikar i kipar, Quintino Bassani, ak. slikar, Milena Lah, ak. kiparica i Branko Fučić, povjesničar umjetnosti, uz potporu tadašnjih upravnih vlasti i političkih struktura. 
 
Prvi kiparski simpozij na Dubrovi održao se 1970. godine u čast obilježavanja 50. obljetnice Labinske republike.  Park skulptura Dubrova danas broji 80 kamenih skulptura, autorska djela 87 vrsnih kipara većinom iz Hrvatske, ali i iz bivše Jugoslavije te Italije, Austrije, Slovenije, SAD-a, Makedonije, Japana, Francuske, Španjolske, Nizozemske, Švicarske, Kanade, Velike Britanije, Južne Koreje, Slovačke i Mađarske. Šesnaest skulptura postavljeno je izvan Parka skulptura Dubrova i to u Labinu, Rapcu, Pićnu, Sv. Nedelji, Pazinu, Zagrebu, Vukovaru i Iloku. 
 
Osim skulptura, u parku se nalazi i Bijela cesta, jedinstveni projekt Josipa Diminića, u kojoj se predstavlja 16 autora svako sa svojom dionicom od 25 metara  i koja se proteže nekadašnjim putem od dvora obitelji Franković, preko njihovih pašnjaka do današnje druge prometnice u sada industrijskoj zoni Vinež. U Parku Dubrova je i amfiteatar Dolac, realiziran također na inicijativu i zamisao Josipa Diminića, a u njemu se održavaju svečanosti simpozija kao i popratni kulturni programi i razni sadržaji.