Lokalne vijesti

06.11.2018

Kršanski vijećnici donijeli odluku o sprečavanju nepropisnog odlaganja otpada

Na sjednici Općinskog vijeća Kršana sinoć je donijeta odluka o sprječavanju nepropisnog odlaganja otpada, a koja se odnosi na odbačeni otpad u okoliš, javne i privatne površine, odnosno na svaki otpad koji se odlaže na nepravilan način. Odluku je obrazložio komunalni redar Patrik Kontuš kazavši kako ona predviđa mjere sprečavanja i mjere otklanjanja. Mjere sprječavanja provodit će se kroz: (ton – Patrik Kontuš), kazao je komunalni redar Općine Kršan Patrik Kontuš.