Lokalne vijesti

08.03.2019

Forum žena SDP-a poziva na nužnost širokog društvenog djelovanja za rodnu ravnopravnost

Svim ženama Međunarodni dan žena čestitao je i Forum žena i Gradski odbor SDP-a Labina. „Podsjećamo da je od Ujedinjenih naroda proglašen Međunarodni dan žena sa ciljem na stalnu potrebu unapređivanja ljudskih prava i u okviru toga i društvenog položaja žena,  da uz čestitke za taj ideal modernih demokracija valja upozoriti i na probleme u ostvarivanju toga. Činjenica je da su i danas žene u Hrvatskoj potplaćene i na nesigurnim radnim mjestima, sa manjom participacijom u političkom životu, da su često žrtve rodno utemeljenog nasilja i rodnih stereotipa i da odredbe Istanbulske konvencije nisu ugrađene u pravni sustav i nisu zaživjele. Stoga Forum žena SDP-a grada Labina uz obilježavanje Međunarodnog dana žena upozorava i poziva na nužnost širokog društvenog djelovanja za rodnu ravnopravnost u cilju doprinosa pravednijem i ravnopravnijem društvu.“, kaže se u čestitci ženama Foruma žena i labinskog SDP-a. I oni su danas na labinskoj tržnici ženama dijelili cvijeće, karanfile.