Lokalne vijesti

19.03.2019

Alen Golja: u Općini Sveta Nedelja ostvaren ogroman napredak u odvajanju otpada

Prošla je godina bila jedna od najvažnijih godina u gospodarenju otpadom, kazao je na sjednici Općinskog vijeća Svete Nedelje, podnoseći izvštaj o radu za 2018.godinu, direktor Komunalnog poduzeća „1.Maj“ Alen Golja. Govoreći o dosad učinjenom posebno je istaknuo aktivnost na izgradnji novog reciklažnog dvorišta na Ceru, za što je dobivena građevinska dozvola: (ton – Alen Golja). Prošle je godine u Općini Sveta Nedelja proširen sustav odvojenog prikupljanja otpada, pa je tako u Štrmcu i Nedešćini podijeljeno 418 kompleta spremnika te postavljeno dodatnih 17 zelenih otoka, što je rezultiralo i ogromnom napretku u odvajanju otpada u odnosu na 2017.godinu: (ton – Alen Golja 1). No s druge strane, kazao je Golja, zabrinjavajuće je da su troškovi selektivnog prikupljanja otpada svakim danom sve veći i veći: (ton – Alen Golja 2). Ove godine građanima Labinštine će biti podijeljeno 11885 spremnika za odvajanje otpada, intenzivno se radi i na projektu „Zelene navike za održivu Labinštinu“, a radi se i na još četiri važna projekta: (ton – Alen Golja 3), zaključio je direktor labinskih komunalaca Alen Golja.