Lokalne vijesti

04.04.2019

Putujući znanstvenici u Dječjem vrtiću Kockica Kršan

Dječji vrtić Kockica ugostio je danas „Putujuće znanstvenike“. Radi se o projektu Udruge studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci kojim se nastoji popularizirati znanost među učenicima nižih razreda osnovnih škola te među djecom predškolske dobi.  Kroz dvije interaktivne radionice, mališani dječjeg vrtića Kockica imali su priliku sudjelovati u izvođenju zanimljivih pokusa kao što su : „Balon i čovječuljci“, „Lava lampa“, „Hawaii“, „Plutajuće jaje“, „Čarobni pijesak“ , a naučili su i mnoge nove interesantne stvari.  Projekt se provodi već četiri godine i ima jako dobre povratne informacije, a za vrtić Kockica  je ovo događanje prirodni nastavak na projekt Suvremeni vrtić- u korak s vremenom u kojem je naglasak na provođenju STEM aktivnosti u vrtiću.