Lokalne vijesti

15.05.2019

Drugim rebalansom kršanski proračun povećat će se za gotovo 15 milijuna kuna

Općina Kršan je na savjetovanje s javnošću uputila Nacrt Prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna za ovu godinu kojim se on povećava za čak 14.701.000 kuna, odnosno s 27.720.472 kuna na 42.421.472 kuna. Istovremeno rashodi se s 23.744.020 povećavaju na 38.445.020 kuna. Razlikom od 3.976.452 kuna pokrit će se dio manjka iz 2018.godine, a razlika od 2.866.394 kuna planira se za pokriće u 2020.godini. Ukupni preneseni manjak inače iznosi 6.842.846 kuna. 

Zanimljivo je da je do 30.travnja kršanski općinski proračun ostvaren u visini od 8.276.157 kuna, dok su rashodi iznosi 4.157.282 kune. Do povećanja proračuna prije svega će doći radi realizacije projekta izgradnje infrastrukture za Radnu zonu Kršan – Istok za što je planirano kreditno zaduženje u iznosu od 12 milijuna kuna. Kredit će se podići na rok od 5 godina s počekom od 2 godine, a otplata glavnice je planirana prihodima koji bi se ostvarili od prodaje zemljišta radne zone. 
 
Također povećani su i prihodi, za 2.325.000 kuna, od nadoknade za korištenje prostora elektrana. Prihodi su uvećani  i za 111 tisuća kuna kapitalne pomoći EU za WIFI, odnosno besplatnu WIFI mrežu na javnim prostorima te  za 100 tisuća kuna donacije Adris grupe za obnovu Kaštela Kožljak.  Za istu namjenu Ministarstvo kulture odobrilo je 90 tisuća, a Istarska županija 30 tisuća kuna. Na rashodovnoj strani ističe se nova stavka rekonstrukcija bivše škole u Lazarićima s iznosom od 350 tisuća kuna. 
 
Drugim rebalansom predviđena su i sredstva u visini od 275 tisuća kuna za vraćanje duga Komunalnom poduzeću „1.Maj“, a na ime Kapitalne pomoći za odlagalište otpada Cere. Rashodi su uvećani i to za 250 tisuća kuna i za izradu dokumentacije za izmjenu građevinske dozvole i za izdavanje uporabne dozvole za privez čamaca u Plomin Luci. U rashodovnu stranu uvedena je i nova stavka izrada dokumentacije za projekt izgradnje sunčane elektrane Nova Vas u visini od 120 tisuća kuna.  
 
Savjetovanje s javnošću o drugom rebalansu kršanskog općinskog proračuna otvoreno je do 22.svibnja. Primjedbe i prijedlozi podnose se na obrascu, dostupnom na web stranicama Općine Kršan na kojima je dostupan i nacrt prijedloga drugog rebalansa, elektroničkim putem na e-mail adresu opcina-krsan@pu.t-com.hr ili običnom poštom na adresu Općine Kršan.