Lokalne vijesti


 

24.09.2013

Do travnja iduće godine projekt Cere 2 bit će zgotovljen

Na sjednici Gradskog vijeća Labina direktor Komunalnog poduzeća “1. Maj” Alen Golja  vijećnicima je održao i kratku prezentaciju Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Ona najvažnije je, rekao je Golja da će se u Istarskoj županiji uspostaviti novi sustav sa Županijskim centrom za gospodarenje otpadom Kaštijun i 6 pretovarnih stanica među kojima će bit i ona u Labinu, kao i reciklažna dvorišta. A kako će to izgledati u Labinu, odnosno na Labinštini Golja je pojasnio: (ton – Alen Golja 1). Informirao je on vijećnike i o drugoj fazi izgradnje odlagališta komunalnog otpada Cere: (ton – Alen Golja 2).