Lokalne vijesti

09.10.2019

Nova Uredba o gospodarenju otpadom na štetu građana

Do kraja godine jedinice lokalne samouprave i komunalna poduzeća koja se bave gospodarenjem otpadom trebaju uskladiti postojeće Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada s novom Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju otpadom koju je Vlada donijela početkom rujna. Na novu Uredbu komunalna poduzeća, njihovu udruženje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i jedinice lokalne samouprave dostavile su bezbroj primjedbi. Najviše novina u novoj Uredbi moglo bi opet pogoditi građane, kaže direktor Komunalnog poduzeća „1. Maj“ Alen Golja: (ton – Alen Golja). Ovom uredbom preciznije se određuje način obračuna cijene javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, posebno onog dijela koje se odnosi na fiksni dio: (ton – Alen Golja 1). Isto tako, nastavlja: (ton – Alen Golja 2). Vjerujem ipak, veli Golja, kako će doći do nekih promjena i možda nove Uredbe: (ton – Alen Golja 3), zaključuje direktor labinskih komunalaca Alen Golja.