Lokalne vijesti

Tehnoline telekom

27.04.2020

Vitaljano Beletić više nije vršitelj dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja

Načelnik Općine Sveta Nedelja Gianvlado Klarić razriješio je dužnosti vršitelja dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Vitaljana Beletića, koji je tu dužnost obnašao od 9. prosinca 2014. godine. Do razriješenja je došlo nakon provedenog posrednog inspekcijskog nadzora nad radom općine od strane Ministarstva uprave, odnosno Samostalnog sektora za upravnu inspekciju putem Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Beletiću odredilo mjeru zabrane na radnom mjestu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela budući da nema propisani uvjet stupnja obrazovanja. 

Vitaljano Beletić je završio je studij prvog stupnja Višu ekonomsku školu i ima zvanje ekonomista komercijalnog usmjerenja. Navedenim obrazovanjem ne zadovoljava uvjetima za obnašanje dužnosti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveta Nedelja, a koji uvjeti su uređeni Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Za privremenu pročelnicu Jedinstvenog upravnog odjela, do raspisivanja natječja imenovana je diplomirana pravnica Munirka Podobnik.