Lokalne vijesti

Holcim Rukovatejl Oglas za posao

28.05.2020

Otvorene kandidature za dodjelu javnih prizanja Grada Labina i nagradu Roberto i Daniela Giannini

Grad Labin objavio je danas javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina i  godišnje  nagrade  Roberto i Daniela Giannini. Priznanja Grada Labina su proglašenje počasnim građaninom, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada, zahvala i priznanje.  Inicijativu o kandidatima za dodjelu javnih priznanja Komisiji za dodjelu priznanja Grada Labina mogu  dati članovi Komisije, radna tijela i vijećnici Gradskog vijeća, Gradonačelnik, te udruge građana i druge pravne i fizičke osobe sa područja Grada. Javni poziv za predlganja kandidata za dodjelu javnih priznanja otvoren je do 30.lipnja. 

Za godišnju nagradu Roberto i Daniela Giannin konkurirati mogu  svi polaznici sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija s područja Grada Labina upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu do 35. godine života. 

Prijaviti se može samo znanstvenoistraživački rad. Ne mogu se prijaviti završni radovi sveučilišnog preddiplomskog, diplomskog, poslijediplomskog sveučilišnog studija i poslijediplomskog specijalističkog studija. 

Uz prijavu znanstvenoistraživačkog rada dostavlja se kratki životopis i stručna preporuka visokog učilišta na kojem je rad prijavljen. Prijava znanstvenoistraživačkog rada sa potpunom dokumentacijom dostavlja se najkasnije do 30. lipnja 2020.  Tekst javnog poziva i obrazac za podnošenje kandidature za javna priznanja, kao i za tekst natječaja za godišnju nagradu Roberto i Daniela Giannini  dostupni su na www.labin.hr.