Lokalne vijesti

08.02.2021

Škole za Afriku, Žirafe i Kockica

Dječji vrtić „Kockica“ iz Kršana u ovoj pedagoškoj godini po prvi puta provodi edukativno – humanitarni projekt „Škole za Afriku“. To je program koji ujedinjuje edukaciju i humanost, a cilj je stvoriti obrazovne prilike za milijune najranjivije djece u Africi. Svake godine pomaže se jednoj od afričkih zemalja, a ove godine riječ je o Madagaskaru. U provođenje projekta u „Kockici“ ove se godine uključila odgojno – obrazovna skupina „Žirafe“ pod mentorstvom odgajateljica Mirne Pujić i Doris Cvečić Jurman. Kroz razne istraživačke, kreativne i druge aktivnosti koje se osmišljavaju i provode u skupini djeca upoznavaju kontinent Afriku, njegova obilježja, običaje, biljni i životinjski svijet, ali i uče o dječjim pravima i odgovornostima. 

Budući je projekt i humanitarnog karaktera, nastoje se stvoriti prilike za prikupljanje novčanih donacija. Početkom pedagoške godine djeca su uz pomoć svojih odgajateljica izradila kutiju za prikupljanje donacija, a kutija je svakog petka izložena na ulazu u objekt te se na taj način odvija kontinuirano prikupljanje sredstava. Unatoč ograničenjima zbog epidemioloških mjera, uspjelo se sa prikupljanjem novčanih sredstava kroz donacijske izložbe koje su se organizirale u dvorištu vrtića. Prva takva izložba održala se tijekom Mjeseca hrvatske knjige kada su „Žirafe“, u suradnji s roditeljima svih skupina iz objekta te djelatnicima Vrtića, organizirale donacijsku izložbu knjiga prikupljenih u sakupljačkoj aktivnosti. 

Božićno doba, vrijeme darivanja, također se iskoristilo kako bi se organizirala još jedna humanitarna akcija. Tada su djeca uz pomoć svojih roditelja izradila mnoštvo prigodnih božićnih ukrasa, a njihova  prodaja  također je napunila kutiju za donacije. U Dječjem tjednu kasica je bila izložena u lokalnoj trgovini pa su i mještani imali priliku putem donacija sudjelovati u projektu. Vrtić je ponosan što se od  rujna pa do kraja prosinca putem novčanih donacija za djecu Madagaskara prikupilo čak 2.816 kuna! Nova kasica spremna je za donacije, a “Žirafe” su već krenule sa osmišljavanjem novih sadržaja kako bi se projekt nastavio provoditi uspješno kao i do sada.