Lokalne vijesti

16.02.2021

Osuđen Pust Maškaron - gledajte ispraćaj na našoj Facebook stranici

Ove se godine zbog pandemije koronavirusa nije mogao održati Maškarani Labin. No, da se užonca ne zatare Labinjonska kompanija, domoća folšarija je ipak 17. siječnja dignula Pusta Maškarona, a danas mu i u našem, posebnom maškaranom programu, i presudila. (ton – Diego Čekada – presuda). Pusta Maškarona će danas na pusni utorak na 4 ure zad polne kumpanjat va kruge sretne fameji va zagrebački krematorij. Neka ga vrag zame, nega gori va pakle i da se više nikad ne trno, poručuju Labinjonska kompanija, domoća folšarija i si veseli Labinjani.

Ispraćaj pusta pratite danas uživo na našoj Facebook stranici.