Lokalne vijesti

Opel Mokka

03.05.2021

Koordinacijski sastanak s izrađivačima projektne dokumentacije aglomeracije Labin-Raša-Rabac

Nakon održana četiri radna sastanka u travnju u petak je u prostorijama Vodovoda održan koordinacijski sastanak s izrađivačima projektne dokumentacije za aglomeraciju Labin-Raša-Rabac, uz prisustvo predstavnika Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena i izvršenog geodetskog snimanja dijela budućih trasa sustava odvodnje i lokacija UPOV-a na, koordinacijskom sastanku su se analizirale snimljene trase.

Predložene su nove trase kako bi se u što je moguće više slučajeva izbjegle crpne stanice radi smanjenja operativnih troškova, analizirane su lokacije budućih UPOV-a i veličina čestica na kojima će biti smješteni. Na sastanku je posebna pažnja dana analizi varijante povrata pročišćene vode sa uređaja za kondicioniranje vode na Bregu u vodospremu Raša, te se raspravljalo o rekonstrukciji crpne stanice Fonte Gaja i tlačnog cjevovoda prema vodospremi Breg koji je najvažnija „žila“ u vodoopskrbnom sustavu Labinštine.

Određeni su dijelovi postojećeg sustava odvodnje gdje dolazi do odvajanja mješovitog sustava odvodnje, te su analizirane dionice koje je potrebno rekonstruirati. Na sastanku su utvrđene nove smjernice za daljnji nastavak projektiranja te se novi koordinacijski sastanak s projektantima očekuje krajem tjedna.

Sastanku su prisustvovali Dražen Kamber, predstavnik Hrvatskih voda, Miroslav Vujčić i Ana Preka iz Fluming Rijeka, dr.sc. Domagoj Nakić, mag.ing.aedif i Josip Jozić iz WYG savjetovanja te Alen Golja i Klaudio Bastijanić iz Vodododa Labin.