Lokalne vijesti

Pula Film Festival

07.05.2021

U postupku javne nabave odabran najpovoljniji ponuditelj za izgradnju cjevovoda u Ravnima

U otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma na razdoblje od tri godine s jednim gospodarskim subjektom – najpovoljnijim ponuditeljem za predmet nabave: Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda od VS Ravni do naselja Ravni dana 4. svibnja 2021. godine odabrana je ponuda ponuditelja RAKOS Obrt u građevinarstvu, kao ekonomski najpovoljnija s cijenom. Ponuda iznosi 2.822.735,45 kuna (bez PDV-a) odnosno ukupnom cijenom ponude u iznosu od 3.528.419,31 kuna (s PDV-om) i jamstvenim rokom za otklanjanje nedostataka u trajanju 60 mjeseci koja je javno objavljena dana 4. 5. 2021. godine.

S navedenim Ponuditeljem sklopit će se Okvirni sporazum na razdoblje od tri godine, a nakon isteka roka mirovanja koji iznosi petnaest dana od dana dostave ove Odluke Ponuditeljima, priopćili su iz labinskog Vodovoda.