Lokalne vijesti

Holcim Rukovatejl Oglas za posao

11.06.2021

Istarska Regionalna Energetska Agencija održala informativni sastanak sa stanarima Raše

IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija je u Raši održala otvoreni sastanak namijenjen informiranju zainteresiranih stanara zgrada koje su predmet natječaja za odabir zgrada u Općini Raša za koje će se izrađivati tehnička dokumentacija energetske obnove. Sastanak je održan u sklopu trenutno otvorenog Javnog poziva za izradu projektne dokumentacije energetske obnove stambenih zgrada na području Općine Raša u sklopu HORIZON2020 EU projekta HAPPEN (Holistic AProach and Platform for the deep renovation of the med residential built ENvironment). 

Stanarima su prezentirane brojne prednosti ulaganja u energetsku obnovu, kako financijske i okolišne, tako i znatno rjeđe spominjane zdravstvene. Detaljno su opisane mogućnosti obnove, od brojnih mjera povećavanja energetske učinkovitosti do uvođenja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. Posebno je naglašen značaj optimiziranja projektnog rješenja, kako s financijskog, tako i s korisničkog stajališta te je zainteresiranim stanarima objašnjeno da će projektna dokumentacija sadržavati varijantne modele obnove od kojih će svaki zadovoljavati uvjete budućih natječaja za financiranje ulaganja u obnovu. 

Pojedini modeli razlikovat će se kako po ukupno ostvarenoj uštedi energije tako i po očekivanom periodu povrata investicije. Sva dokumentacija koja će se izrađivati imat će tipski karakter kako bi se u što je moguće većoj mjeri smanjio trošak korištenja iste za sve buduće korisnike koji su suvlasnici identičnih objekata. Sastanak je završen otvorenom raspravom u kojoj je sudionicima dana mogućnost postavljanja pitanja o natječaju i kojom je započeta javna rasprava o navedenim temama. Buduće aktivnosti uključuju daljnje sastanke sa stanarima koji zadovoljavaju kriterije Javnog poziva kako bi se u suradnji s njima, Općinom Raša i Konzervatorskim odjelom u Puli postiglo zadovoljavajuće rješenje energetske obnove uključenih stambenih zgrada na području Općine Raša.